Bekijk de wet- en regelgeving per risico

Wilt u eenvoudig zien welke maatregelen u moet nemen bij bepaalde werkzaamheden? Selecteer een risico om te zien welke wetgeving van toepassing is voor de veiligheidskleding van uw medewerkers. Leer alles over de normeringen en bekijk de praktijkvoorbeelden. Ook komt u erachter wat de mogelijke gevolgen zijn wanneer u niet voldoet aan de relevante richtlijnen.

Bij de selectie van veiligheidskleding en overige Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM’s) is een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) nodig. Deze pagina’s zijn ontwikkeld om u handvatten te geven bij het ontwikkelen van een RI&E en dienen niet als vervanging hiervan.

Valpreventie

Wellicht interessant: hoe kan valgevaar voorkomen worden?

Lees meer

Bescherming

Wellicht interessant: hoe kan u medewerker het beste beschermd worden?

Lees meer

Heeft u nog vragen?

We helpen u graag!