Bedankt voor het invullen van de Safety scan!

Onderstaand vindt u een advies op maat gebaseerd op uw gegeven antwoorden. Dit advies geeft aan welke beschermende kleding uw medewerkers nodig hebben ter bescherming voor de door u aangegeven risico’s. En aan welke normeringen deze kleding dient te voldoen. U ontvangt dit advies ook per e-mail. De e-mail kan terecht komen in uw ongewenste items.

Vlamvertragende kleding: EN ISO 11612, ABCDEF

highlight-1@2x.jpg
Metalen delen

Alle metalen delen zijn verdekt geplaatst in de kleding zodat deze geen hitte kunnen doorgeven op de huid.

Zakken

Zakken zijn voorzien van grote kleppen waardoor er niets in de zak kan vallen.

Quick release opening

Snelle en veilige sluiting d.m.v. drukknopen die verborgen worden geplaatst.

EN340

Markering en ontwerp voldoen aan de EN340, Algemene eisen voor beschermende kleding.

Vlamvertragend

Permanent vlamvertragend doek bij het juiste onderhoud.

Naden

Naar beneden wijzende naden waardoor er geen lasspatten of gesmolten metaaldruppels achter kunnen blijven haken.

Maatvoering

Juiste maatvoering is van belang zodat men zijn broekspijpen of mouwen niet oprolt waardoor er zakjes ontstaan.

icon-schild-vlamvertragend.pngBij vraag 1 gaf u aan dat uw medewerkers in contact kunnen komen met hitte en/of vlammen. Voor deze medewerkers dient u kleding aan te schaffen die minimaal voldoet aan de normering EN ISO 11612. Deze vlamvertragende kleding moet altijd voorzien zijn van minimaal de letter A en één overige waarde. Bij een aantal normeringen is het mogelijk om aan bepaalde prestatieniveaus te voldoen. Welk niveau nodig is voor uw medewerkers moet blijken uit een RI&E.

Convectiehitte is ook een gevaar voor uw medewerkers. Om hen te beschermen tegen verbrandingsgevaren moet hun kleding voldoen aan de norm EN ISO 11612 en de letter B bevatten. Vlamvertragende kleding met bescherming tegen convectiehitte onderscheidt drie prestatieniveaus, gebaseerd op testmethode ISO 9151. In deze test wordt gekeken hoeveel hitte er door de kleding op de huid komt, aan de hand van de Heat Transfer Index (HTI). De HTI geeft aan hoeveel seconden het duurt om de temperatuur met 24⁰C te verhogen bij een warmtestroomdichtheid van 80 kW/m². Indien u wilt weten aan welk prestatieniveau uw kleding moet voldoen dient u een RI&E te houden of uw PBM-leverancier te contacteren.

Prestatieniveau Heat Transfer Index (HTI): tijd in seconden die nodig is om temperatuur met 24⁰C te verhogen bij een warmtestroomdichtheid van 80 kW/m²
Minimum Maximum
B1 4.0 < 10.0
B2 10.0 < 20.0
B3 20.0

U antwoordde dat een aantal van uw medewerkers verbrandingsgevaar lopen door stralingshitte. Zij dienen bescherming te krijgen door vlamvertragende kleding die is gecertificeerd volgens normering EN ISO 11612 en de letter C bevat.

Aan de hand van testmethode ISO 6942 wordt getest hoeveel stralingshitte er door de kleding komt en wanneer dit brandwonden tot gevolg kan hebben. De test is opgedeeld in vier prestatieniveaus. Bij de test wordt de stof blootgesteld aan warmtestraling (warmtedichtheid 20 kW/m²). De tijd die het duurt om de temperatuur te laten stijgen van de temperatuur van een eerstegraadsverbranding (t¹) tot een tweedegraadsverbranding (t²), geeft het prestatieniveau aan.

Prestatieniveau Gemiddelde tijd tot t² in secondes
Minimum Maximum
C1 7.0 < 20.0
C2 20.0 < 50.0
C3 50.0 < 95.0
C4 95.0

Laskleding: NEN-EN-ISO 11611

highlight-4@2x.jpg
Kraag

Opstaande kraag voor bescherming van de nek tegen lasspatten

Emblemen

Alle logo's op de kledingstukken dienen vlamvertragend te zijn volgens EN ISO 15025.

Zakken

Zakken moeten altijd voorzien zijn van een klep die 10 mm breder is dan de zak. Uitzonderingen zijn: Verticale zakken onder de heupen en Duimstokzakken

Verdekte sluitingen

Metalen sluitingen moeten aan de binnenzijde of buitenzijde verdekt zijn, zodat ze niet heet worden. De afstand tussen knopen mag maximaal 15 cm zijn.

Onderkleding

Een opening naar de onderkleding die is voorzien van een klep of klitteband

Maatvoering

Juiste maatvoering is van belang zodat men zijn broekspijpen of mouwen niet oprolt waardoor er zakjes ontstaan.

icon-schild-lassen.pngBij vraag 2 en 3 heeft u aangegeven dat één of meerdere van uw medewerkers laswerkzaamheden uitvoeren. Voor deze medewerkers dient u vlamvertragende kleding aan te schaffen die minimaal voldoet aan de normering NEN-EN-ISO 11611.

Bij vraag 2 heeft u aangegeven dat uw medewerkers gebruik maken van lastechnieken waarbij weinig spatten en/of druppels vrijkomen. Voorbeelden van dergelijke technieken zijn gas-, TIG-, MIG-, micro plasma-, punt-, autogeenlassen en elektrisch lassen met rutile bedekte elektroden. Voor deze medewerkers dient u beschermende kleding te verzorgen die voldoet aan de normering NEN-EN-ISO 11611, klasse 1. Als uw medewerkers bij deze lastechnieken werken in beperkte ruimtes, boven het hoofd lassen of in gedwongen posities dan moet de laskleding voldoen aan NEN-EN-ISO 11611, klasse 2.

Let op: Wanneer er gebruik wordt gemaakt van autogeenlassen in een besloten ruimte, draag dan geen kleding met een holle vezel zoals katoen. Wanneer er veel zuurstof in aanraking komt met de laskleding, in combinatie met hitte, is er een kans op ontploffing. 

Hoge zichtbaarheidskleding: EN-ISO 20471

highlight-3@2x.jpg
Reflectie

Reflectie van de banden vanuit alle mogelijk werkposities door het slim plaatsen op de schouders, mouwen en broekspijpen.

Contrast

Fluoriserend materiaal voor dagzichtbaarheid. Een opvallende kleur t.o.v de achtergrond waarin je werkt.

Fluoriserend

Fluoriserend materiaal is zo geplaatst dat de drager van alle kanten opvalt.

Contrastmateriaal

Contrastmateriaal voldoet aan strenge kleureneisen om ervoor te zorgen dat de kleur niet overloopt in de fluoriserende kleur.

Reflectiebanden

Reflectiebanden voor nachtzichtbaarheid en tijdens schemering. De banden reflecteren het licht waardoor je opvalt.

EN340

Markering en ontwerp voldoen aan de EN340, Algemene eisen voor beschermende kleding.

icon-schild-zichtbaarheid.pngEén of meerdere van uw medewerkers werken op plaatsen waarbij verhoogde zichtbaarheid noodzakelijk is om ongevallen te voorkomen. U bent hierom verplicht hen van hoge zichtbaarheidskleding, oftewel signalisatiekleding te voorzien. Deze kleding moet voldoen aan de normering EN-ISO-20471. Deze norm vervangt de oude norm EN 471.

We adviseren minimaal EN-ISO 20471, klasse 3 hoge zichtbaarheidskleding voor uw medewerkers aangezien zij werken in een gebied met een hoog risico op aanrijdingen. Dit kan zijn wanneer het verkeer doorgaans harder rijdt dan 50 km/u, wanneer er risicoverhogende omstandigheden zijn zoals een slechte verlichting of wanneer uw medewerkers werkzaamheden uitvoeren waarbij ze hun aandacht niet volledig bij het verkeer kunnen houden.

Medewerkers van de ambulance, sleepdiensten, wegenwacht en afvalverzamelaars dragen doorgaans klasse 3 kleding.

U voldoet aan EN-ISO 20471 als het fluorescerende achtergrondmateriaal minimaal 0,8 m² is en het retro-reflecterende materiaal 0,2 m². Klasse 3 kleding kan ook bereikt worden door de oppervlakte van het zichtbare materiaal bij een broek en jas bij elkaar op te tellen.

Chemicaliën resistente kleding

highlight-2@2x.jpg
Zakken

Dichte zakken waardoor er geen chemicaliën in de zakken vallen.

Naden

Naar beneden wijzende naden waardoor er geen chemicaliën achter kunnen blijven haken.

Quick release opening

Snelle en veilige opening zonder risico dat chemicaliën bij de onderkleding komen.

Onderhoud

Chemicaliën bescherming door juiste onderhoud

EN340

Markering en ontwerp voldoen aan de EN340, Algemene eisen voor beschermende kleding.

Maatvoering

Juiste maatvoering is van belang zodat men zijn broekspijpen of mouwen niet oprolt waardoor er zakjes ontstaan.

icon-schild-chemicalien.pngVolgens uw antwoord op vraag 7 komen uw medewerkers mogelijk in aanraking met al dan niet bekende chemische, fysiologische en/of biologische stoffen die schadelijk kunnen zijn voor het menselijk lichaam. U bent verplicht om deze medewerkers te voorzien van chemicaliën resistente kleding die een passende bescherming biedt. De beschermende kleding is beschikbaar in 6 typen. Welke voor uw medewerkers van toepassing is, is onder andere afhankelijk van het gevaar, duur van de taak, of het gecombineerd moet worden met overige PBM en draagcomfort. Ook bestaat er de keuzemogelijkheid tussen wegwerpkleding (oftewel disposables) of kleding voor meermalig of beperkt gebruik. Hierbij kunt u een afweging maken tussen het gevaar, de kosten van het schoonmaken en de aard van het werk. Bij dit advies wordt alleen rekening gehouden met het door u ingeschatte gevaar gebaseerd op de vorm en hoeveelheid van de chemische stof. Houd er rekening mee dat de gecertificeerde kledingstukken alleen bescherming bieden tegen de vooraf geteste chemische stoffen. Of de kleding ook bescherming biedt tegen uw chemische stoffen moet u controleren bij uw kledingleverancier.

Welke aanvullende PBM naast veiligheidskleding nodig zijn, moet blijken uit een RI&E. Hierbij kunt u denken aan adem-, oog-, hoofd-, gehoor-, hand- en voetbescherming.

Uw medewerkers worden tijdens hun taak blootgesteld aan chemische, fysiologische of biologische gassen. Omdat deze gassen voor gevaren als verbranding, verstikking, oog-, long- of huidschade zorgen, adviseren wij type 1 gasdichte kleding. Deze chemicaliën resistente kleding is genormeerd volgens EN 943:2002. De drager wordt via ademluchttoevoer voorzien van zuurstof. Deze kan buiten het pak gedragen worden, in het pak gebouwd zijn of een externe bron met positieve druk in het pak.

Doorgaans wordt dit type pak ingezet wanneer een stof onbekend is, bij bijvoorbeeld de brandweer. Maar ook wanneer men in aanraking kan komen met een bekende, gevaarlijke chemische gas bij werkzaamheden die van korte duur zijn.

Mail form here